Kategorie
Porady

Lean Canvas – cały biznes na 1 kartce

Podczas 4. warsztatów wypełnialiście w zespołach dokument o nazwie Lean Canvas. Jest to dokument opracowany przez Asha Maurya, który na początku świetnie zastępuje stworzenie planu biznesowego i pozwala: