Gotowi na ebiznes i półkolonie startupowe

Gotowi na e-biznes

Przez 9 miesięcy przekształcania swoich pomysłów w projekty startupowe uczestnicy nabywają niezbędnych w obecnych czasach kompetencji cyfrowych, biznesowych oraz interpersonalnych:

  • uczą się podstaw programowania, projektowania stron internetowych oraz obsługi kilkunastu narzędzi internetowych, przydatnych zarówno w szkole jak i biznesie (należy przyjść z własnym laptopem)
  • poznają zasady pracy w zespole, zarządzania projektami, tworzenia mini planów biznesowych, badania rynku i analizy konkurencji,
  • ćwiczą sztukę publicznych prezentacji, negocjacji oraz poznają techniki samorozwoju i budowania relacji interpersonalnych.
  • uczą się sposobów planowania, zarządzania czasem, metod wspierania samodyscypliny,
  • uczą się bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z zasobów Internetu oraz jak radzić sobie z cyberprzemocą.
Elementem zajęć są raz w miesiącu wspólne warsztaty z rodzicami, m.in. ze wspierania dzieci w rozwoju ich pasji oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia odbywają się co tydzień (3 godziny tygodniowo) i podzielone są na trzy 3-miesięczne etapy o rosnącym poziomie zaawansowania.

Półkolonie startupowe

6 dni przekształcania pomysłów dzieci w projekty startupowe, ucząc się przy tym tworzenia mini biznesplanu, podstaw badania rynku, analizy konkurencji, pracy w grupie oraz zarządzania projektami. Uczestnicy w praktyce:

  • poznają sposoby planowania, zarządzania czasem i samodyscypliny,
  • zdobywają kompetencje cyfrowe (podstaw programowania oraz podstaw projektowania stron WWW), w tym uczą się wykorzystania i obsługi przydatnych w szkole, jak i biznesie narzędzi internetowych (należy przyjść z własnym laptopem),
  • uczą się bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu oraz jak radzić sobie z cyberprzemocą,
  • poznają techniki wspierające samorozwój oraz budowania relacji interpersonalnych,
  • ćwiczą sztukę publicznych prezentacji i podstaw negocjacji.
Elementem półkolonii są także dwa spotkania z rodzicami - w tym godzinne warsztaty dla rodziców, o tym jak wspierać dzieci w rozwoju ich pasji.